Skip Repetitive Navigational Links

Please login

 

News Articles

« Previous article

Новия Правилник за издаване на български документи

Sunday, May 30, 2010

На 29 март 2010 г. ГК-Ню Йорк започна приемане на заявления за издаване на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС. В консулството има техническа възможност за заснемане с цифрово устройство на подписа и лицето на заявителя. Към момента консулството успява да обработи всички кандидати за издаване на български лични документи в рамките на работното време (от 9.30 до 12.30 всеки работен ден), по реда на идване. В случай, че обработването на граждани се затрудни, ГК ще въведе организация за приемане на документи, за която своевременно ще ви информираме. Кандидатите за нови лични документи да носят стария документ от същия вид и една актуална снимка, без конкретни изисквания. По-вече информация може да намерите на страницата на BULGARIAN CONSULATE GENERAL - New York или на страницата на Българското Посолство във Вашингтон

« Previous Article