Skip Repetitive Navigational Links
Целта на тази анкета е да се разбере колко хора желаят да гласуват на президентските избори. Ако има достатъчно желаещи, може да се направи пункт тука в Raleigh, North Carolina.

Анкета за президентски избори

Желаете ли да гласувате:
Име за контакт:
Email или телефон:  
Брой на желаещите да гласуват(влючително Вас):